اخبار

​به بهانه ی روزملی سینما

​به بهانه ی روزملی سینما
سینما رسانه ای است که بر زندگی مردم و روابط اجتماعی آنها تاثیرعمیقی داردوبه عبارتی زبان مشترک مردم دنیاست وارتقا سطح کیفی آن به رشدفرهنگی،اجتماعی وحتی اقتصادی جامعه خواهدانجامید ومی تواندپنجره ای به سمت خودباوری انسانهادرجامعه باشد.

وقتی ازتاثیرهنربرشکل گیری فرهنگ صحبت می کنیم،سینمانقشی انکارناپذیردارد. سینماوفیلمهای آن کهنه نمی شوندوبرای همه ی زمانهاشورانگیزوافتخارآفرینند.اگرچه ۱۲۰سال است که ازعمرسینمادرکشورمامی گذرداما ره آورد قابل اعتناوقابل تاملی داردوهنرهفتم هنوزحرفهای ناگفته ی بسیاری دارد ومامنتظرآفرینش های بهتروقابل عرضه به دنیاهستیم.

دراستان ایلام،اگرچه روزگاری سینما"قدس"حتی درروزهای جنگ،عاشقان سینما،تنهایش نگذاشتندوبعدسالهاخاموش شدامادرسالهای اخیردرسه شهرستان ایلام،آبدانان و ایوان سینمافعال شدوپروژه ی سینما"امید"باچهارپرده،پردیس سینمایی زیبایی است که درآینده ی نزدیک به ثمرخواهدنشست وباتکمیل مجتمع های فرهنگی،هنری ،زمینه برای افتتاح سینمادرسایرشهرستانهای استان فراهم خواهدشد.درپایان روزملی سینمارابه همه ب سینماگران خصوصا فعالان حوزه ی سینمادراستان تبریک می گویم وسربلندی شان راازخداوندبزرگ خواستارم.

●عبدالحسین رحمتی
معاون هنری وسینمایی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان ایلام

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۱۸
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید