به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آگهی مزاید عمومی واگذاری مجتمع ها


فراخوان عمومی واگذاری مدیریت

(برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار)

 

نوبت اول:   1396/06/20

نوبت دوم:1396/07/12

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد نسبت به واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود   به شرح ذیل به صورت واگذاری مدیریت اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روزجهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمهاو اسناد مزایده به نشانی ایلام انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مراجعه نمایند.

تلفن های تماس 33338510- 33334730 -3352529 داخلی 223- 204 -- کد 084

  

عنوان قابل واگذاری

نام شهرستان

مجتمع فرهنگی وهنری

ایوان

مجتمع فرهنگی وهنری

آبدانان

مجتمع فرهنگی وهنری

سرابله

مجتمع فرهنگی وهنری

دره شهر

مجتمع فرهنگی وهنری

دهلران

مجتمع فرهنگی وهنری ایلام 

سالن آمفی تئاتر

ملکشاهی

سالن آمفی تئاتر

مهران

سالن آمفی تئاتر آبدانان

 

 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام