به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آگهی مزاید عمومی واگذاری مجتمع ها


فراخوان عمومی مزایده


اجاره مجتمع های فرهنگی و هنری استان ایلام


(برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار)

نوبت اول:  1397/06/11

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد نسبت به واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود   به شرح ذیل به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت هفت روزجهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمهاو اسناد مزایده به نشانی ایلام انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مراجعه نمایند.

تلفن های تماس 33338510- 33334730 -3352529 داخلی 207- 204 -- کد 084

عمومی مزایده می باشد .

 

1 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری ایلام


2 سالن آمفی تئاترمجتمع فرهنگی هنری ایوان


3 سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری آبدانان


4 فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری چرداول 


5 فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری دره شهر


6 فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری دهلران


7 سالن آمفی تئاتر ملکشاهی


8 سالن آمفی تئاتر واقع در پارک  عمومی شهر مهران


9 سالن آمفی تئاتر واقع در پارک عمومی  شهر چرداول


10 سالن آمفی تئاتر آبدانان


11 سالن آمفی تئاتر دره شهر


12 سالن آمفی تئاتر واقع در پارک شقایق دهلران

 

 

 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام