به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری

  آگهی فراخوان عمومی

(نوبت اول)

1397/01/19

نوبت دوم

1397/2/3

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد  در راستای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای جدید ،نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی موضوع ماده (27)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب 1393مجلس شورای اسلامی نسبت به واگذاری ساختمانها  و  سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری خود به صورت یکی از روشهای ذکر شده در ماده 5دستورالعمل قانون مذکوربه بخش غیر دولتی اقدام نماید  . لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت  یک هفته برای بازدید از  سالن مجتمع ها و دریافت فرمها و اسنادشرکت در فراخوان  به نشانی ایلام - انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام  (امور اداری  ) ویا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ilam@farhang.gov.irمراجعه نمایند.هزینه چاپ وانتشار آگهی در نشریات و حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان فراخوان عمومی مزایده می باشد .

ردیف

عنوان قابل واگذاری

نام شهرستان

1

مجتمع فرهنگی هنری مهران

مهران

2

فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری و سالن آمفی تئاتر   

دره شهر

3

فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری  و سالن آمفی تئاتر   

دهلران

4

سالن آمفی تئاتر

ملکشاهی

5

فضای مازاد مجتمع فرهنگی هنری

چرداول (سرابله )

6

سالن آمفی تئاترآسمان آباد  

چرداول (آسمان آباد)

  

 

 

 

 

 


روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام