فروش نوارهای صوتی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2.       اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی.
3.       عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم محکومیت کیفری.
4.       گواهی پایان خدمت عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
5.       داشتن حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی
6.       عدم اشتغال در نهادهای دولتی.
7.       صاحب پروانه فعالیت مجاز به واگذاری آن به شخص دیگر نیست.
8.       حضور دائم صاحب پروانه فعالیت در مکان کسب الزامی است.
9.       نرخ استفاده از دستگاهها توسط صنف مربوطه مشخص می گردد. «مربوط به بازی های رایانه ای»
*********************************
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده متقاضیان :
الف- تصویر کامل شناسنامه                                2 سری
ب- تصویر آخرین مدرک تحصیلی                        2 سری
پ- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم                    2 سری
ت- تصویر کارت ملی                                     2 سری
ث- عکس 4 × 3 جدید                                   6 قطعه
ج- پوشه و گیره                                            1 برگ
*********************************
چ- تکمیل فرم حراست «حضور متقاضی در یکی از روزهای زوج هفته به همراه پرونده در اداره کل الزامی است».
ح- اجاره نامه یا تصویر سند مالکیت حمل فعالیت به نام متقاضی.
خ- استعلام اماکن عمومی «گواهی سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر».
د- ارائه گواهی مالیاتی دارایی و ارائه گواهی پرداخت عوارض شهرداری.
ذ- درخواست اولیه متقاضی به اداره مربوطه.
ر- در صورت ارائه تصویر مدارک ذکر شده، حتماً باید برابر با اصل اداره دادگستری شهرستان مربوطه باشد.
 
پس از تکمیل پرونده و نظر مساعداداره اماکن عمومی متقاضی به همراه پرونده به اداره کل معرفی می شود.
 
یادآوری :
1.       در صورت داشتن اتحادیه مراحل فوق توسط اتحادیه مذکور تکمیل می گردد که پس از پاسخ از حراست اداره کل مجوز فعالیت برای یک سال صادر می شود.
2.       پس از گرفتن پروانه کسب از صنف مربوطه تصویر آن به این اداره کل ارسال گردد