ثبت سایت

شرایط و مراحل ثبت سایت 

 

 

خدمات ثبت سایت

 

الف) شرایط متقاضی :

* از سوی سایت مرکز رسانه های دیجیتال (samandehi.ir) تعیین گردد.

 

ب) مدارک مورد نیاز :

* از سوی رسانه های دیجیتال (سایت samandehi.ir) اعلام گردیده است.

* فرم عدم سوء پیشینه (از سوی کارشناس مربوطه رسانه های دیجیتال)

 

ج) گردش کار در اداره کل :

* تهیه فرم عدم سوء پیشینه از کارشناس مربوطه

* ارائه فرم عدم سوء پیشینه به پلیس + 10

* تکمیل تقاضا توسط سایت (samandehi.ir) و صدور مجوز به صورت الکترونیکی