کانون های آگهی و تبلیغاتی

به نام خدا
 الف  ) شرلیط متقاضی  :
الف : متقاضیان حقیقی :
 
1-    تقاضانامه (مطابق نمونه)
2-    6 قطعه عکس 4 × 3 جدید (متقاضی و یا مدیر مسئول)
3-    اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه : یک سری کامل (متقاضی و یا مدیر مسئول)
4-    اصل و کپی از آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فارغ التحصیلی : یک برگ (متقاضی و یا مدیر مسئول)
5-    اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم : یک برگ (آقایان متقاضی و یا مدیر مسئول)
6-    گواهی سوابق فعالیت های تبلیغاتی و نمونه کارهای تأیید شده (فقط مربوط به مدیر مسئول)
الف سابقه کار تبلیغاتی به صورت صدور معرفی نامه به عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با ذکر سمت و مدت آن که به امضاء و مهر مدیر عامل یا مقام مسئول صادر کننده رسیده باشد.
ب- در نمونه کارهای ارائه شده باید نام مدیر مسئول یا نام کانون درج شده باشد و با قراردادها و تأیید نامه های مربوطه به پیوست هر نمونه کار ارائه گردد.
 
ب : متقاضیان حقوقی :
 
1- تقاضانامه (مطابق نمونه)    
2- مدیر عامل : 6 قطعه عکس 4 × 3- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یک برگ آقایان)- اصل و کپی صفحات شناسنامه یک سری کامل.
3- مدیر مسئول : ارائه مدارک مندرج در بندهای 2، 3، 4، 5، 6 قسمت الف و ب.
4- ارائه اساسنامه و آگهی تأسیس در روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه ثبت شده و تغییرات آن و یا استعلام اداره ثبت شرکتها.

 
ب ) مدارک لازم :
1- گستره فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی :
تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط.
2- مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشد :
- تابعیت ایران
- اهلیت قانونی
- نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری
- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با ارائه حداقل پنج سال سابقه و نمونه کار مؤثر در امور تبلیغاتی با تأیید کمیته تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس
- عدم اشتغال در وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها.
3- متقاضیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی (مدیر عامل) باید فاقد پیشینه مؤثر کیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند (استعلام های مربوطه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس صادر خواهد شد).
4- کانون های آگهی و تبلیغاتی باید برای انجام خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمت های مختلف خود باشند و محل کانون ها باید تنها به امور مربوط به آگهی و تبلیغاتی اختصاص یاید، بنابراین تأمین حل فعالیت تبلیغاتی الزامی است و قبل از صدور پروانه فعالیت تبلیغاتی، محل کانون می بایست به تأیید اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی برسد.
 
ج ) گردش کار در اداره کل :
1- ثبت نام جهت آزمون کتبی ( لازم به ذکر است آزمون به صورت 3 ماه یا 4 ماه یکبار برگزار می گردد .)
2- شرکت در آزمون کتبی و اخذ حد نصاب لازم
3-  طرح‌تقاضادرجلسه‌شورای‌فنی و انجام‌مصاحبه‌دراداره‌کل‌
4- طرح‌درجلسه کمیته سازمانهای تبلیغاتی استان
5- درصورت موافقت معرفی به حراست اداره کل
6- معرفی به تشخیص هویت و عدم اعتیاد
7- انجا م مراحل معرفی به اماکن عمومی ‌
8- عضویت در انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی استان
9- صدور پروانه فعالیت