تاسیس موسسات فرهنگی دیجیتالی

شرایط و مراحل گرفتن مجوز مؤسسات فرهنگی دیجیتالی

 

 

خدمات مجوز  مؤسسات رسانه  دیجیتالی

 

الف) شرایط متقاضی :

* دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

* ارائه گواهی پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی (برادران) 

* نداشتن سوء پیشینه

* تابعیت جمهوری اسلامی ایران

* متأهل بودن و شرایط سنی 27 سال به بالا

 

ب) مدارک مورد نیاز :

* تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه

* شش قطعه عکس 4 × 3

* تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (برادران)

* تصویر آخرین مدرک تحصیلی هیأت مؤسس

* اساسنامه شرکت + فرم مشخصات فردی روی سایت (ershadit.ir) موجود می باشد.

 

ج) گردش کار در اداره کل :

* ارائه تقاضای کتبی

* ارائه مدارک و فرم های اولیه از سایت ershadit.ir

* تکمیل فرم حراست و دریافت جواب استعلام حراست

* انجام مصاحبه توسط کارگروه مربوطه و امتیازدهی

* کسب حد نصاب امتیاز و ارسال پرونده به مرکز توسعه فناوری و اطلاعات رسانه های دیجیتال

* بررسی و صدور مجوز موقت توسط مرکز توسعه فناوری و اطلاعات رسانه های دیجیتال