تاسیس موسسات فرهنگی هنری چند منظوره

مؤسسات فرهنگی و هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337) به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می‌کند.
الف) شرایط‌متقاضی :
 
1-               معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیأت مؤسس برای مؤسسه چند منظوره و دو نفر برای مؤسسه تک منظوره
2-       افراد متأهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حداقل 27 سال داشته باشند.
3-       داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن (حداقل)
4-       داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
5-       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
6-       نداشتن سوءپیشینه کیفری به تأیید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
7-       مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
8-       داشتن امکانات کافی و مناسب
9-       داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره
 
ب ) مدارک‌موردنیاز :
 
1-