معرفی مراکز فرهنگی دیجیتال

مراکز فرهنگی دیجیتال در اماکن فرهنگی فعال راه اندازی شده و به ارائه خدمات گسترده­ای در زمینه­
های فرهنگی و فن­آوری دیجیتال در سراسر کشور می­پردازند. مراکز فرهنگی دیجیتال با توجه به نوع
عملکرد، مکان، وسعت، وظایف وکاربری به گروههای زیر تقسیم می شود:
 
خانه فرهنگ دیجیتال
خانه های فرهنگ دیجیتال اغلب در فضاهایی با وسعت‏کم و یا در مکان هایی با جمعیت محدود راه اند
ازی می شود. این مراکز فرهنگی خود به سه نوع مجزا تقسیم می شود که شامل؛ الف- خانه های فر
هنگ دیجیتال موسسات قرآنی، ب- خانه های فرهنگ دیجیتال کانون فرهنگی هنری مساجد و خانه ها
ی فرهنگ دیجیتال کتابخانه های عمومی که قابل راه اندازی خواهد بود.
مجتمع فرهنگی دیجیتال شهری
 مجتمع هایفرهنگی دیجیتال شهری، مکان متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که علاوه
بر فعالیت های خانه های فرهنگ مسئولیت ارایه آموزش را نیز بر عهده خواهند داشت.
مراکز رشد فرهنگی دیجیتال (مجتمع های فرهنگی دیجیتال مراکز استانی)
در هر استان یک مجتمع فرهنگی دیجیتال مرکزی با عنوان مرکز رشد فرهنگی دیجیتال استانی، راه
اندازی می شود که علاوه بر داشتن امکانات ویژه نسبت به سایر مجتمع های فرهنگی دیجیتال، نقش
پشتیبانی کننده و هدایت کننده سایر مراکز فرهنگی دیجیتال در سطح استان را نیز بر عهده خواهد
داشت. این مراکز همچنین با در اختیار گذاردن ابزار تولید رسانه های دیجیتال نقشی مهم در ساماندهی
و هدایت فرآیند تولید بر عهده خواهند گرفت. همچنین این مرکز وظیفه شناسایی، فعال سازی و
حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تولید محتوای دیجیتال در استان را خواهند داشت.
این مراکز نیز در مکان های متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای فضای مناسب باشند
امکان راه اندازی خواهند داشت.
 
 
خدمات مراکز فرهنگی دیجیتال
 خدمات قابل ارائه در هر یک از انواع مراکز فرهنگی دیجیتال به شرح جدول زیر می باشد
 
جدول شماره 1- خدمات قابل ارایه مراکز فرهنگی دیجیتال
  ردیف
نام خدمات
خانه فرهنگ دیجیتال
مجتمع فرهنگی دیجیتال (شهری)
مراکز رشد فرهنگی دیجیتال (مراکز فرهنگی دیجتال استانی)
1
نرم افزارهای رایانه ای
 
*
 
*
 
*
2
بازیهای رایانه ای
 
*
 
*
 
*
3
محتوای همراه
 
*
 
*
 
*
4
اینترنت پاک
 
*
 
*
 
*
5
آموزش
 
 
*
 
*
6
کارگاه تخصصی تولید
 
 
 
*
7
ابزارهای پیشرفته تولید
 
 
 
*
  
·        نرم افزارهای رایانه­ای: محلی برای معرفی، فروش و استفاده عمومی از نرم افزارهای رایانه­ای
·        دارای پروانه انتشار از مرکزتوسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
  
·        اینترنت پاک: معرفی و استفاده از پایگاههای اینترنتی برگزیده و مفید. در این بخش امکان
·        دسترسی به پایگاه های تایید شده توسط مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با
·        توجه به رده­های سنی و جنسی مخاطبان قابل استفاده خواهد بود.
·         
·        بازی های رایانه­ای: محلی برای معرفی، فروش و استفاده عمومی از بازی­های رایانه­ای دارای
·        مجوز و مفید با اولویت بازی­های رایانه­ای تولید داخل کشور
·         
·        محتوای همراه: معرفی وارائه محتواهای دیجیتال مناسب برای تلفن همراه و انتشار آنها از طریق
·        آنتن بلوتوث نصب شده در مرکز
·         
·        خدمات الکترونیک: ارائه خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهالی فرهنگ
·        و نیز سایر خدمات الکترونیک دستگاه­های دولتی، در جهت فرهنگ سازی صحیح فن آوری
·        اطلاعات در کشور
·         
·        بخش آموزش: برگزاری دوره های مختلف آموزشی به صورت حقیقی و مجازی (از طریق
·        سامانه آموزش مجازی)درحوزه­های مرتبط با رسانه های دیجیتال در جهت توانمندسازی جوانان
·        برای تولید محتوای فرهنگی
·         
·        کارگاه تخصصی تولید رسانه­های دیجیتال: در این بخش با بهره‏‏گیری از رایانه­های پیشرفته به
·        همراه نرم افزارهای پایه ارائه شده علاقه مندان می توانند پس از طی آموزش های لازم به تولید
·        محتوای دیجیتال بپردازند.
·         
·        ابزارهای پیشرفته تولید رسانه های دیجیتال: در این بخش امکانات تخصصی تولید محتوای
·        دیجیتال (علاوه بر رایانه) فراهم شده و در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت.