مراحل گرفتن مجوز

صدور مجوز موسسات فرهنگی دیجیتال


تشکیل پرونده و انجام مصاحبه و ارزیابی مقدماتی
1-تشکیل پرونده و انجام مصاحبه و ارزیابی مقدماتی
2-ارایه دفترچه راهنما به متقاضیان و راهنمایی قوانین و مقررات  توسط  کارشناس مسئول
3-تشکیل پرونده و گرفتن مدارک
    مدارک شامل :
           حقیقی:
                 - تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه
                 - 4 قطعه عکس4×3
                 - تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
                 - تصویر آخرین مدرک تحصیلی هیئت موسس
                 - اساسنامه شرکت
                 - آخرین روزنامه رسمی
           ارایه کلیه مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی مربوط به مدیر مسئول پیشنهادی
4-ارایه فرم‌های مشخصات فردی مدیر مسئول و اعضای هیئت موسس برای دانلود فرم مربوطه اینجا کلیک کنید
5-ارایه اساسنامه پیشنهادی برای دانلود فرم مربوطه اینجا کلیک کنید
      تذکر : همزمان با ارایه اساسنامه پیشنهادی موارد زیر نیز ارایه می‌گردد:
              - فرم تقاضای تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال برای دانلود فرم مربوطه اینجا کلیک کنید
              - فرم مشخصات و امضاء موسسان برای دانلود فرم مربوطه اینجا کلیک کنید
              - صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی دیجیتال برای دانلود فرم مربوطه اینجا کلیک کنید
6-دریافت مدارک و انجام مصاحبه عمومی و تخصصی مطابق کاربرگ ثبت نتایج مصاحبه اشخاص حقیقی

ارزیابی اولیه و امتیاز‌دهی
1-امتیاز دهی برای شرکتهای متقاضی مطابق کاربرگ امتیازات متقاضیان موسسه فرهنگی دیجیتال
2-تکمیل کاربرگ خلاصه پرونده استان
3-تکمیل کاربرگ خلاصه پرونده استان
4-بررسی و جمع امتیازات کسب شده توسط متقاضی
5-ارسال پرونده به مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات
6-دریافت نتیجه بررسی و اعلام به متقاضی