برگزاری دوره های پودمانی

هدف از تدوین این رویه، تشریح فرآیند اجرای دوره‏های بلند مدت عالی به منظور ارتقاء در انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها ، افزایش بهره‏وری، ارتقاء معلومات شاغلان و داوطلبان بخش آزاد و رشد استعدادهای بارز حرف مختلف می‏باشد. اجرای این دوره‏ها در مقطع کاردانی، رشته‏های فرهنگی ، هنری در سطح کشور قابل اجرا است.

الف) شرایط و ضوابط:

 

                                            ¯        مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته و قابل دسترسی بوده و از بافت محلی متناسب با محیط آموزش برخوردار باشند.

 

                                            ¯        محل آموزش تا پایان دوره آموزشی می‏بایست در اختیار متقاضی باشد.

 

                                            ¯        سرانه کل فضای آموزش حداقل 1000متر مربع تا سقف 100 نفر دانشجو در نظر گرفته شده است و به ازای هر یک نفر دانشجوی اضافه شده مساحت به متراژ 4 متر مربع افزایش یابد.

 

                                            ¯        سرانه فضای کلاسها برای هر فراگیر 5/1 متر مربع می‏باشد.

 

                                            ¯        کلاسها از نظر فیزیکی باید دارای نور، عدم آلودگی صوتی ، وسایل تهویه و تجهیزات آموزشی باشند.

 

                                            ¯        حداکثر تعداد دانشجویان در دروس نظری 30 نفر و در دروس عملی 15 نفر می‏باشد.

 

                                            ¯        مراکز متقاضی باید دارای کتابخانه مجهز و مطابق با ظرفیت پذیرش باشد.

 

                                            ¯        در صورت تمایل به جذب افراد غیر بومی ، تهیه و تدارک خوابگاه دانشجویی الزامی است.

 

                                            ¯        رئیس مراکز آموزشی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس و ترجیحاً رشته مدیریتی باشد.

 

                                            ¯        رئیس مرکز متقاضی موظف است نسبت به معرفی دو نفر بعنوان معاون آموزشی و معاون اداری و مالی که دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس و 5 سال سابقه فعالیت مرتبط باشند، اقدام نماید. همچنین معرفی یک مدیر گروه برای هر یک از رشته‏های مورد تقاضا با مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس و کاملاً مرتبط با رشته مربوطه و ترجیحاً عضو هیأت علمی دانشگاه نیز ضروری است.

 

                                            ¯        اساتید هر یک از دروس باید دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس و رشته تحصیلی مرتبط با موضوع تدریس و ترجیحاً عضو هیأت علمی دانشگاه باشند.

 

ب ) مدارک مورد نیاز :

 

                                            ¯        درخواست کتبی اداره کل مبنی بر معرفی واحد آموزش مورد نظر

 

                                            ¯        تصویر اساسنامه مؤسسات فرهنگی هنری مصوب دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

 

                                            ¯        تصویر مجوز فعالیت صادر شده از دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

 

                                            ¯        فرم درخواست توسعه و راه‏اندازی دوره‏های عالی

 

                                            ¯        تکمیل فرم مشاهده و امکان سنجی توسط رئیس اداره آموزش اداره کل

 

                                            ¯        تصویر کارت پایان خدمت وظیفه برای کلیه کادر آموزشی

 

                                            ¯        تصویر شناسنامه برای کلیه کادر آموزشی

 

                                            ¯        تصویر آخرین مدرک تحصیلی برای کلیه کادر آموزشی

 

                                            ¯        تصویر شناسنامه و حکم کارگزینی عضویت هیأت علمی مدرسین

 

                                            ¯        تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدرسین

 

                                            ¯        فرم مشخصات مدرسین

 

                                            ¯        تعهدنامه مجریان دوره‏های بلند مدت علمی کاربردی

 

                                            ¯        فهرست مشخصات مدرسین و کادر آموزشی

 

ج ) گردش کار :

 

                                            ¯        دریافت درخواست متقاضیان اجرای دوره‏های 
توسط ادارات کل

 

                                            ¯        اعلام شرایط مجریان دوره‏های بلند مدت به متقاضیان

 

                                            ¯        تحویل فرمهای مربوطه به متقاضیان جهت تکمیل و ارائه به اداره کل

 

                                            ¯        دریافت مدارک تکمیل شده متقاضیان توسط ادارات کل

 

                                            ¯        امکانسنجی از اماکن آموزشی متقاضیان توسط رؤسای ادارات آموزش

 

                                            ¯        دریافت تعهدنامه مجریان دوره‏های پودمانی
از متقاضیان پس از تکمیل مدارک

 

                                            ¯        دریافت کلیه مدارک و خلاصه پرونده اخذ شده از متقاضی توسط اداره کل و ارسال به مرکز برنامه‏ریزی و آموزش نیروی انسانی

 

                                            ¯        ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه مرکز برنامه‏ریزی و ارجاع به کارشناس مربوطه

 

                                            ¯        بررسی طرح درخواستها در کمیته گسترش دوره‏های
پودمانی مرکز برنامه‏ریزی و آموزش نیروی انسانی

 

                                            ¯        ارسال مجموعه فرمهای تکمیل شده به دانشگاه جامع
علمی ـ کاربردی جهت صدور مجوز

 

                                            ¯        دریافت تأییدیه از دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارسال به ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی