نحوه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

شرایط متقاضی

 
- تحصیل در مقطع کارشناسی ویا دکتری

 - اگاهی از اولویتهای مورد حمایت این اداره کل


2. مدارک لازم

 - درخواست کتبی برای حمایت از پایان نامه

 - ارائه فرم تاییدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه مربوطه

 

- ارائه پروپزال

 3. گردش کار

 

- طرح درخواست متقاضی در شورای تحقیقات

 - در صورت تطبیق با اولویتها وموافقت شورابا دانشجو قرارداد منعقد می گردد.

 

.چند توضیح :

 

پرداخت وجه قرارداد حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت بوده و طی دو قسط پرداخت میشود.

مجری پس از پایا ن کار دو نسخه تایپ و صحافی شده به انضمام مقاله (حداکثر در 15 صفحه) چکیده در یک صفحه و یک عدد فلایی حاوی متن ان را تحویل دهد.