تاسیس نگارخانه

  الف) شرایط متقاضی :

 

 

                                       ¯        داشتن تابعیت ایرانی

                                       ¯        اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور

                                       ¯        التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                                       ¯        نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

                                        ¯        نداشتن سوء شهرت

                                       ¯         داشتن برگ پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه ( برا ی آقایان )

                                      ¯        داشتن حداقل 25سال سن

                                      ¯        داشتن مکان مناسب به تشخیص مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

                                      ¯        دارابودن یکی از مدارک تحصیلی زیر :

                                      ¯        دارای درجه لیسانس و بالاتر دریکی از رشته های هنرهای تجسمی ، سنتی و یا معماری

                                      ¯        دارای درجه دیپلم هنرستان هنرهای تجسمی و دوسال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری

                                     ¯        دارای درجه لیسانس و یا بالاتر درسایر رشته ها و دوسال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری

                                    ¯        دارای پنج سال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری به تشخیص مرکز هنرهای تجسمی

ب ) مدارک مورد نیاز :

                                           ¯        تقاضانامه کتبی

                                            ¯        تصویر آخرین مدرک تحصیلی

                                            ¯        تصویر تمام صفحات شناسنامه

                                           ¯        گواهی انجام فعالیتهای هنری در بخش خصوصی ودولتی

                                            ¯        تقدیر نامه ، تشویق نامه ، لوح تقدیر یا گواهی شرکت در نمایشگاههای داخلی یا خارجی

                                            ¯        تکمیل فرم مشخصات نگارخانه

                                            ¯        تکمیل فرم فرم مشخصات متقاضی تاسیس نگارخانه

                                            ¯        تکمیل فرم شناسنامه هنری

                                            ¯        چهار قطعه عکس پرسنلی

                                            ¯         تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه

                                            ¯        5 قطعه عکس از آخرین آثار هنری

                                            ¯        تصویر کارت پایان خدمت

                                            ¯        تکمیل فرم کارشناسی محل توسط کارشناس مربوطه

                                            ¯        اصل گواهی عدم اعتیاد

                                            ¯        اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری