تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

باسمه تعالی

 

مراجعین محترم

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری به عنوان متولی قانونی رسیدگی و نظارت بر آموزشگان های آزاد هنری، تلاش دارد تا ضمن نظام بخشیدن به وضعیت آموزش آزاد هنر در کشور، شرایط مناسب را برای ارتقاء سطح کیفی آموزش و جذب افراد مستعد به مراکز معتبر و واجد صلاحیت فراهم سازد. از این رو برای تحقق این هدف ضروری است برخی شرایط و معیارها در نظر گرفته شود. این شرایط در آیین نامه جلسه 477 تاریخ 21/1/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شده و لازم است مورد توجه متقاضیان قرار گیرد. دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری برای بهبود هر چه بیشتر روند رسیدگی و تکمیل پرونده، آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما مراجعین محترم می باشد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده درخواست مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری:

1- تصویر و اصل کارت ملی

2- رونوشت تمام صفحات شناسنامه

3- رونوشت کارت پایان خدمت (آقایان)

4- رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

5- شش قطعه عکس 4×3

6- لوح فشرده نمونه آثار  و آلبوم عکس آثار

7- سوابق و تجارب هنری کامل متقاضی

متقاضیان مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری باید در سامانه اعلام شده ثبت نام و مراحل آزمون را طی نمایند.

شرایط مؤسس:

مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشنند:

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- اعتقاد به قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران

4- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

5- داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

6- متأهل یا داشتن حداقل 30 سال سن

شرایط مدیر مسئول:

مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد:

1- داشتن تحصیلات عالی (لیسانس یا بالاتر) در یکی از رشته های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه (برای رشته موسیقی حداقل پنج سال از تاریخ صدور مدارک تحصیلی گذشته باشد.)

2- دارا بودن یکی از درجات 1،2 و 3 هنری در رشته مربوطه از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.

3- دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاه های آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه

4- دارا بودن صلاحیت های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری

وظایف مدیر مسؤول:

1- نظارت و مراقبت در اصول و موازین اسلامی، فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آموزشگاه

2- اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- حضور مرتب در آموزشگاه

4- حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آنها به مسؤولین و بازرسان وزارتخانه

5- ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

6- در غیاب مدیر مسؤول، کلیه وظایف وی بر عهده جانشین وی می باشد، جانشین مدیر مسؤول باید همان شرایط مدیر مسؤول را داشته باشد.

شرایط مکان تأسیس:

مکان و محل معرفی شده باید از لحاظ ایمنیف فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات مناسب باشد و حداقل واجد مشخصات ذیل باشد:

- نورپردازی و روشنایی مناسب

- ایمنی سیم کشی های برق و لوله های گاز

- اکوستیک بودن محیط آموزشی (آموزشگاه های موسیقی)

- رعایت نظافت و بهداشت سرویس ها

- وجود حفاظ برای پنجره ها و پلکان ها

- لوازم گرمایشی مناسب       - مستقل بودن فضای آموزشی

- لوازم سرمایشی مناسب      -  پوشش مناسب برای پنجره ها

- وجود تهویه مناسب          - وجود کپسول آتش نشانی

 

چرخه کار رسیدگی به

تقاضای صدور مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری

 

1- شرکت در آزمون های دوره ای تاسیس و تدریس در آموزشگاه ها ( هر 6 ماه یک بار ):

- دریافت دفترچه

- واریز وجه ثبت نام به شماره حساب اعلام شده در دفترچه

- ثبت تقاضا در سامانه www.azemoonehhonar.ir

- در یافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه در تاریخ اعلامی

شرکت در آزمون کتبی

- قبولی در آزمون          - مردود

مدت انتظار : تا یک ماه

در صورت قبولی در آزمون کتبی

شرکت در آزمون عملی

- قبولی در آزمون          - مردود

مدت انتظار : تا یک ماه

در صورت قبولی در آزمون عملی

2- مراجعه به امور آموزشگاه ها برای:

- در یافت معرفی نامه حراست

- پرکردن برگه پرسشنامه اطلاعات اولیه (حراست )

استعلام از مراجع ذیربط

- پاسخ مثبت       - پاسخ منفی

مدت انتظار: حدوداً دو ماه

در صورت پاسخ مثبت

- دریافت برگه مربوط به عدم سوءپیشینه

- دریافت برگه مربوط به عدم اعتیاد

3- مراجعه به امور آموزشگاه برای:

- معرفی یک مکان مناسب برای تأسیس آموزشگاه

- پرکردن برگه مربوطه

بازدید از مکان معرفی شده

- تأیید مکان          - عدم تأیید مکان  

مدت انتظار: کمتر از یک هفته

درصورت تایید مکان

4- مراجعه به امور آموزشگاه

- دریافت معرفی نامه اماکن

 

بازدید از مکان معرفی شده توسط اماکن

- تأیید مکان          - عدم تأیید مکان  

مدت انتظار: بستگی به اماکن

درصورت تایید مکان

4- مراجعه به امور آموزشگاه: