• کارشناس آمار و اطلاعات

کارشناس آمار و اطلاعات 

 

 

 

فریبا  عبداللهی


سوابق کاری:

  •  


        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 08413360016

       ایمیل:  ravabet.er@gmail.com