معاون اداری مالی

mehrdad rashidzadeh 

مهرداد رشید زاده

سوابق کاری:

 •  مسئول آمار و اطلاعات اداره کل
 •  مسئول فناوری اطلاعات اداره کل
 •  مسئول شورای بازبینی اداره کل
 •  سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیجار (استان کردستان)
 •  دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بیجار
 •  دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیجار
 •  عضو شورای برنامه ریزی شهرستان بیجار
 •  مدیر آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
 •  مسئول پیشگیری از اعتیاد اداره کل
 •  عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام
 •  عضو کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان ایلام
 •  عضو شورای مواد مخدر استان ایلام

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 3330303

       ایمیل: mehrdad.7080@yahoo.com