• معاون فرهنگی

معاون فرهنگی

معاون فرهنگی  

عمران خودآموز


سوابق کاری:

  •  مسئول امور مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
  • معاون امور فرهنگی و هنری  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 

       ایمیل: