• کارشناس مطبوعات وتبلیغات

کارشناس مطبوعات وتبلیغات

    

 uones

یونس قیطانی

 

سوابق تحصیلی :

  1. فوق دیپلم معماری
  2. فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

 سوابق اداری :

1.راهنمای فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دهلران

2.کارشناس مالی و حسابداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

3.کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

4.کارشناس مسوول امور مطبوعات و تبلیغات اداره کل

5.دبیراجرایی جشنواره های ملّی و استانی

6. عضو کمیته تبلیغات استان

 فعالیت های علمی و پژوهشی:

  1. تالیف کتاب «بررسی سیمای زن در غزل­های حسین منزوی»
  2. چاپ  مقاله های متعدد در خصوص زبان و ادبیات فارسی ، فرهنگ و هنر و اوضاع سیاسی اجتماعی در نشریات سراسری و محلّی .

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس   :   09183419640

       ایمیل  younes_2500@yahoo.com :