مسئول روابط عمومی


مسئول روابط عمومی و کارشناس خبری الهام عبدالهی

سوابق کاری:

  •  


        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

        پست الکترونیکی عمومی: ravabetilam@farhangmail.ir