کارشناس آمار و اطلاعات

کارشناس آمار و اطلاعات 

 

 

 

ابراهیم کرمی


       آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت