مدیر کل

 مدیر کلعمران خودآموز

عمران خودآموز
  

تحصیلات

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

*سوابق شغلی

-معاون امور فرهنگی،هنری و رسانه ای

-کارشناس مسئول امور مطبوعات و تبلیغات·         

·        

 

 

  •         آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

           تلفن تماس: 33337023

           ایمیل: