معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی


خلیل الیاسی

سوابق کاری:

  •  کارشناس حقوقی
  • کارشناس ارزیابی عملکرد
  • مسئول بارسی اداره کل
  • تماس: 3330303

       ایمیل: mehrdad.7080@yahoo.com