مسئول فن اطلاعات و رسانه های دیجیتال


 

 

ابراهیم کرمی 

 

مدرک تحصیلی


کارشناسی ارشد مهندسی  نرم افزار کامپیوتر

دانشگاه پیام نور تهران شمال


مقالات علمی


1-بررسی دلایل شکست نرم افزارهای کامپیوتر- اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد - اهواز - پاییز 95

2- ضرورت تست نرم افزارهای و شیوه های تست نرم افزارها - اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد - اهواز پاییز 95

 

مسئولیت ها


مسئول فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

مسئول آمار و اطلاعات

نماینده بنیاد ملی بازی های رایانه ای

رابط شبکه ملی فرهنگ

 

سوابق


مسئول آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان

بازرس و مسئول آموزشگاه های آزاد

نشانی : ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

تلفن: 33338510-33334730-084 داخلی 210

تلفن مستقیم:33338120