مسئول آموزش

سیدروح الله صالحی

سیدروح الله صالحی

سوابق کاری:

  • کارشناش امور فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت تهران
  • کارشناش امور دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران
  • مسئول دفتر مدیرکل
  • کارشناس فرهنگی اداره شهرستان ایلام
  • کارشناس امور سینمایی و سعمی و بصری 

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 

       ایمیل: