مسئول امور فرهنگی

مسئول امور فرهنگی

منصور محبی

منصور محبی

الف - سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ایلام

2- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ایلام

3- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

ب سوابق کاری

1- عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام به مدت دو سال (1383-1385)

2- عضو فعال بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام (از سال 1383 تا 1387)

3- فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام به مدت دو سال (1385-1387)

4- نماینده بسیج دانشجویی در شورای فرهنگی دانشگاه ایلام به مدت دو سال (1385-1387)

5- عضو هیأت تحریریه نشریه دانشجویی نوسفر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی تا اوج

6-کارشناس کانون‌های فرهنگی هنری دانشگاه ایلام

7- مسئول دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه ایلام

8-مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه ایلام

9-دبیر کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه ایلام

10-مسئول دبیرخانه کمیسیون مواردخاص دانشجویان دانشگاه ایلام

11-عضو شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه ایلام

12-مسئول دبیرخانه شورای انضباطی تجدیدنطر دانشجویان دانشگاه ایلام

13-مسئول دبیرخانه دفتر تحقیق اعضای هیأت علمی استان در دانشگاه ایلام

14- کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ایلام

15- عضو فعال بیسج کارکنان دانشگاه ایلام

16- عضو شورای مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه ایلام

17- سرگروه حلقه بسیج صالحین در دانشگاه ایلام

18-کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملکشاهی

19-مسئول امور فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

20- کارشناس چاپ و نشر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

21- عضو کمیته انتخاب و خرید کتاب استان

22- عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

تلفن: 33338510-33334730 داخلی 206

تلفن تماس: 09183404703

ایمیل:mansor.mohebi@yahoo.com