معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 

 معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 
یونس قیطانی

یونس قیطانی  

سوابق کاری:

  •  مسئول امور مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
  • سرپرست معاون امور فرهنگی و  امور سانه ای   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

        آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

       تلفن تماس: 

       ایمیل: