امور سینمایی  سمعی و بصری

سیدروح الله صالحی 

سوابق کاری:

آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

تلفن تماس:  09188426427

 

ایمیل: