کارشناس فرهنگی

   

sahraee

علی صحرایی

 سوابق کاری:

 

-مسئول امور فرهنگی مطبوعات و تبلیغات شهرستان گیلانغرب

-سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گیلانغرب

- مسئول امور فرهنگی ،مطبوعات و تبلیغات شهرستان ایوان

-مسئول تدارکات و کارپردازی و خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

-مسئول امور مالی انجمن های فرهنگی و هنری  اداره کل استان ایلام

-کارشناس پیگیری طرح ها و پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ایلام

-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایوان

-کارشناس امور فرهنگی


          آدرس:  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ایوان

       تلفن تماس:  08423235569

       ایمیل: