• کارشناس آرشیو و اسناد

کارشناس آرشیو و اسناد

haydari  

سمیه حیدری

 

سوابق کاری:

کارشناس آرشیو و اسناد و مدارک اداره کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشا اسلامی

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

دبیر شورای فرهنگ عموی شهرستان

عضو انجمن کتابخانه عمومی و نهضت مطالعه شهرستان

مسئول امور فرهنگی هنری اداره شهرستان

عضو اصلی کمیسیون بانوان فرمانداری

عضو کمیته شورای پیشگیری از مواد مخدر شهرستان

عضو شورای کانون بیسج هنرمندان سپاه ناحیه آبدانان

آدرس: