• کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امور فرهنگی

abdolahi  

سید علی عبدالهی

سوابق کاری:

مسئول انجمن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبدانان .

عضو شورای بسیج هنرمندان سپاه ناحیه آبدانان

مسئول روابط عمومی و سمعی بصری اداره شهرستان

همکاری با انجمن تجسمی و خوشنویسان و حوزه خبرنگاران شهرستان

حراست مجتمع فرهنگی هنری  شهرستان 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس: