• مسئول اداره

مسئول اداره

محمد رضا برجعلی زاه

محمد رضا برجعلی زاده


سوابق کاری:

  • معاون مجتمع  فرهنگی هنری ایلام
  • مسئول انحمن هنرهای تجسمی ایلام
  • مسئول امور  هنری اداره ارشاد شهرستان مهران 
  • مسئول امور فرهنگی و هنری اداره ارشاد شهرستان ایلام 
  • مسئول اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ملکشاهی
  • مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان
  • عضو اصلی شورای نظارت و رسیدگی بر آموزشگاه های آزاد هنری 
  • عضو انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ملکشاهی 
  •  عضو کمیته  شورای پیشگیری از مواد مخدر شهرستان ملکشاهی 


 

        آدرس: ارکواز - خیابان شهید کلانتری - روبروی بانک تجارت

       تلفن تماس: 08428525568