• ارسال پیشنهادات، مشکلات، شکایات و پیگیری آنها

شماره پیگیری:

 نشانی: ایلام - انتهای خیابان رسالت - اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام

کدپستی: 6931959349

پست الکترونیکیilam@farhang.gov.ir

تلفن خانه :    3338510  33334730

پیش شماره:  084 

  • مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علی محمدنیاکانمدیرکل
تلفن مستقیم: ٣٣٣٣٧٠٢٣
پست الکترونیکی:
آدرس: ایلام - خیابان رسالت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
مهرداد رشیدزادهمعاون اداری ومالی
تلفن مستقیم: ٣٣٣٣٠٣٠٣
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
مهرداد رشید زاده
عمران خودآموزمعاون فرهنگی و هنری
تلفن مستقیم: ٣٣٣٣٠٢٢١
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
معاون فرهنگی
علی چراغی پورمسئول دبیرخانه کانون های امور مساجد
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان پیروزی - مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی
مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان ایلام
عظیم ایدیسرپرست معاونت قرآن و عترت
تلفن مستقیم: ٣٢٢٣٢١١٣
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان پیروزی - مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی
سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
ابراهیم کرمیمسئول فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
تلفن مستقیم: 08433338120
تلفن داخلی: 210
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
یونس قیطانیکارشناس مسئول امور مطبوعات
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
کارشناس مسوول امور مطبوعات
الهام عبدالهیسرپرست روابط عمومی
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
الهام عبداللهی
منصور محبیمسئول امور فرهنگی و دبیرخانه جشنواره امام رضا ع
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
منصور محبی
شهریار غلامپورسرپرست امور هنری
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
علی هلشیامورسینمایی و سعمی و بصری
پست الکترونیکی:
آدرس: انتهای خیابان رسالت
مسوول دبیرخانه نمایندگی بنیاد و مدیر اجرایی جشنواره ملی سفرنامه و خاطره نویسی رضوی،
  • روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان ایلام

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
قباد خضریرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهران
تلفن مستقیم: 33822732
فکس: 33822732
پست الکترونیکی:
آدرس: مهران - بلوار ملکیاری-جنب مهران پارک
قباد خضری
قدرت اله محمدنژادرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دره شهر
تلفن مستقیم: 35223741
فکس: 35222246
پست الکترونیکی:
علی صحراییرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایوان
تلفن مستقیم: 33236659
فکس: 3323669
پست الکترونیکی:
آدرس: ایوان – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی فرمانداری
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایوان
اکبر امیدیرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام
تلفن مستقیم: 32225400
فکس: 3225410
پست الکترونیکی:
آدرس: ایلام – خیابان پیروزی – مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام
سهراب کمریرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبدانان
تلفن مستقیم: 33625268
فکس: 33625268
پست الکترونیکی:
آدرس: آبدانان – خیابان سراب- مجتمع فرهنگی و هنری
سهراب کمری
ایرج رضاییرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دهلران
تلفن مستقیم: 33723352
فکس: 33722036
پست الکترونیکی:
آدرس: دهلران - خیابان امام خمینی (ره)
ایرج رضایی
عبدالحسین محمدیرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چرداول
تلفن مستقیم: 34223240
فکس: 34224394
پست الکترونیکی:
آدرس: سرابله
سیرویس ذوالفقاریرئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملکشاهی
تلفن مستقیم: 33855568
فکس: 33855568
پست الکترونیکی:
آدرس: ملکشاهی
محمدحسن ابراهیم بیگیمسئول نمایندگی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیروان
تلفن مستقیم: 34724688
پست الکترونیکی:
آدرس: لومار
شیرزاد کریمی دوستانمسئول نمایندگی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بدره
تلفن مستقیم: 35724504
پست الکترونیکی:
آدرس: بدره
شیرزاد کریمی دوستان