به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آگهی مزاید عمومی واگذاری مجتمع ها

فراخوان عمومی مزایده

(برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار)

نوبت اول: 30/03/96

نوبت دوم: 96/04/17

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد نسبت به واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری خود   به شرح ذیل به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روزجهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمهاو اسناد مزایده به نشانی ایلام انتهای خیابان رسالت ساختمان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مراجعه نمایند.

تلفن های تماس 33338510- 33334730 -3352529 داخلی 223- 204 -- کد 084

  

ردیف

عنوان قابل واگذاری

نام شهرستان

1

مجتمع فرهنگی وهنری

ایلام

2

مجتمع فرهنگی وهنری

ایوان

3

مجتمع فرهنگی وهنری

آبدانان

4

مجتمع فرهنگی وهنری

سرابله

5

مجتمع فرهنگی وهنری

دره شهر

6

مجتمع فرهنگی وهنری

دهلران

7

سالن آمفی تئاتر

ملکشاهی

8

سالن آمفی تئاتر

مهران

9

سالن آمفی تئاتر

ایلام

10

سالن آمفی تئاتر

ایوان

11

سالن آمفی تئاتر

آبدانان

 

 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام