به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فراخوان عمومی واگذاری فضای بوفه

 

 

فراخوان عمومی مزایده

تاریخ انتشار آگهی 1395/09/14


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام  در نظر دارد،  نسبت به واگذاری فضای  مناسب برای راه اندازی بوفه در مجتمع فرهنگی و هنری  (ایلام  خیابان پیروزی) به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیت از   مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15  روز جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ایلام - خیابان رسالت - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام - امور اداری و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://ilam.farhang.gov.ir/fa/home مراجعه نمایند.

ضمنا درج هزینه آگهی بر عهده برنده مزاید می باشد.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام