مسئول امور اداری و رفاهی کارکنان

 هنگامه رضائی

سوابق کاری:

 • مسئول امور تبلیغاتی و برنامه های انتشاراتی
 • متصدی امور اجتماعی
 • کارشناس مسئول امور اداری و رفاهی کارکنان
 • مسئول آموزش اداره کل
 • مسئول کمیته ارزشیابی
 • عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل اداری
 • عضو کمیته اجرایی آموزش اداره کل
 • مسئول کمیته تدوین کتابچه طرح تکریم ارباب رجوع
 • عضو کمیته کارگروه کاهش تصدی های اداره کل
 • عضو کمیته شورای معاونین
 • عضو کمیته اداری مالی
 • عضو کمیته ودبیر تحول اداری
 • عضو کمیته بهره وری و فن آوری اطلاعات
 • عضو کمیته سلامت اداری
 • عضو کمیته خدمات برجسته
 • عضو کمیته اقامه نماز
 • عضو کمیته نظام پیشنهادات
 • عضو کمیته کارمند نمونه
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی و تخصصی
 • عضو کمیته تدوین شاخصهای آماری و معیشتی اداره کل
 • مولف کتاب 60 روش برای مدیریت بهتر

آدرس: ایلام - انتهای 24 متری رسالت

تلفن تماس: 3330303

ایمیل: